Innovatie(s) in bouwsector naar hoger niveau

Om innovatie in de bouw aan te jagen lanceren Duurzaam Gebouwd en ARXLabs de ‘Duurzaam Gebouwd Labs’. Met als doel: succesvolle innovaties in de markt zetten die bouw- en maatschappij gerelateerde problemen oplossen.

“Innovaties zijn te veel leverancier-gedreven en missen daardoor de slag om onderdeel te worden van bouwcomponenten en slimme bouwdelen”, vindt oprichter Jan Willem van de Groep van ARXlabs. “Die slag is noodzakelijk om antwoorden te formuleren op de grote vragen van de toekomst. We moeten betere en duurzamere spullen voor lagere prijzen gaan maken. Dat kan alleen als we vanuit de klant en het eindproduct teruggaan naar de toeleverende industrie en die met elkaar verbinden.”

“Veel innovaties stranden door slechte marketing en communicatie”, vult Wietse Walinga, Duurzaam Gebouwd-directeur en een van de initiators van Duurzaam Gebouwd Labs, aan. “Het blijft een kunst om de juiste partijen te verbinden, het idee uit te werken en in de markt te zetten. Daarnaast blijft het voor veel partijen lastig om na de uitwerking het concept naar buiten te communiceren.”

Markt bereiken met communicatiecomponent

Om die reden faciliteert Duurzaam Gebouwd Labs niet alleen de verbinding tussen partners, de kennisdeling en de systems engineering rol maar ook het communicatieproces tijdens en na de introductie van innovaties. “We voorzien in een marketingpakket om communicatie rond de innovatie actief in te zetten”, vertelt Jan Willem van de Groep, tevens mede-initiator van Duurzaam Gebouwd Labs. “De samenwerking binnen een lab wordt effectiever omdat deze communicatiecomponent de mogelijkheid geeft om de markt te bereiken.”
Iedere Duurzaam Gebouwd Lab heeft als doel om een specifiek maatschappelijk probleem en thema te behandelen.

“Daarom zoeken we partijen met verschillende achtergronden, zowel binnen als buiten de bouwsector”, voegt Walinga toe. “Denk bijvoorbeeld aan een expert vanuit de auto-industrie die die wordt betrokken bij vraagstukken rondom energieopslag en mobiliteit. Of een jurist, die helpt om contracten te maken die bruikbaar zijn om garanties te geven op een industrieel gebouwd huis dat voor een revolutionaire prijs in de markt wordt gezet.”

Innovatie in brede zin

Binnen een lab zijn verschillende oplossingen mogelijk. “Het eindresultaat hoeft niet per definitie een product of concept te zijn”, verduidelijkt Van De Groep. “Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een lab eindigt in kennis, een artikel of een event. De invulling daarvan is flexibel en afhankelijk van de situatie.” Ongeacht de uitkomst van een lab blijft het overkoepelende doel hetzelfde.
“De bouwsector maatschappelijk relevant maken waardoor ze internsiek gaan bijdragen aan een duurzame samenleving. Met Duurzaam Gebouwd Labs zetten we een volgende, belangrijke stap om dit te bereiken”, besluit Walinga.

Share