inventing the building industry

RUIMTE-TRANSITIE

Een innovatief concept voor tijdelijk, duurzaam wonen

Ontwikkeld door ARXlabs i.o.v. Wonion

Ontdek meer!

100% School

Een onderzoek  in opdracht van het ministerie van BZK naar de ontwikkeling van een industiele renovatieaanpak van scholen

Ontdek meer!

De Duurzame Werkplaats

60 leerlingen | 3 vakdisiplines | 1 week | 1 doel

Een onderwijslab voor GraafschapCollege en AOC Oost

Ontdek meer!

Bouwtotaal over de doelen en de resultaten van De Duurzame Werkplaats

BouwTotaal sprak met ARXlabs general manager Wilbert Ebbers over de doelen en behaalde resultaten van De Duurzame Werkplaats. MBO-leerlingen van drie verschillende opleidingen hadden in april vijf dagen de tijd om een oude schuur duurzaam te renoveren. Doelstellingen:...

Duurzaam Gebouwd en ARXlabs lanceren Duurzaam Gebouwd Labs

Innovatie(s) in bouwsector naar hoger niveau Om innovatie in de bouw aan te jagen lanceren Duurzaam Gebouwd en ARXLabs de ‘Duurzaam Gebouwd Labs’. Met als doel: succesvolle innovaties in de markt zetten die bouw- en maatschappij gerelateerde problemen oplossen....

De Duurzame Werkplaats geopend

Vrijdag 27 mei is “De Duurzame Werkplaats” officieel geopend door Marianne Besselink, de burgemeester van de Gemeente Bronckhorst en Michiel Scheffer, gedeputeerde van de Provincie Gelderland. Duurzame innovatie in de bouwsector ARXlabs wil duurzame...

ARXlabs op Building Holland 2016

Eind maart vond in de Amsterdam RAI “Building Holland” plaats. ARXlabs was goed vertegenwoordigd in de stand van Building Holland Innovation en op het podium met presentaties van Alfonso Wolbert en Jan Willem van de Groep. We hebben het nog even wat...

Echt werken, de handen uit de mouwen

Volgende week is het zover. Van 18 tot 22 april gaan 60 jonge mensen aan het werk om de “verduurzamingsopgave” van theorie naar praktijk te brengen, opleidingen te ontschotten en resultaatgerichter met elkaar samen te werken. En met werk bedoelen we echt...

Innovatie in de bouw

We zitten midden in de nieuwste industriële revolutie (Smart Industry of Industrie 4.0), waarbij technologie een steeds groter deel uitmaakt van elk facet van ons leven en de samenleving. De bouwsector kan en mag niet achterblijven in deze revolutie. Want het gaat hier om meer dan evolutie. Het is tijd voor radicale veranderingen! ARXlabs wil samen met u de bouwsector klaarstomen voor oplossingen voor morgen en overmorgen.
De wereld om ons heen verandert razendsnel, door de introductie van nieuwe technologieën. Tegelijkertijd vragen maatschappelijk zeer urgente onderwerpen zoals energievoorziening, klimaat, grondstoffenbeleid, wonen en gezondheidszorg om adequate oplossingen. Dat is een uitdaging, voor iedereen.
Nieuwe technologieën bieden de bouwsector de gelegenheid om een cruciale rol te spelen en significant bij te dragen aan de gevraagde oplossingen. Door bestaande en nieuwe technologieën intelligent met elkaar te verbinden zijn we in staat om slimme en energiezuinige gebouwen te realiseren, klaar voor de toekomst.

Onze missie

ARXlabs heeft de visie dat de bouw heel goed in staat is én moet zijn om veel meer (meer-)waarde te bieden tegen aanzienlijk lagere kosten (Total Costs of Ownership). ARXlabs wil van de bouw een maatschappelijk relevante bedrijfstak te maken. De kracht van ARXlabs ligt in de samensmelting van design en techniek, en een multidisciplinaire aanpak. Design betreft niet alleen de vorm en het uiterlijk, maar ook het maakproces en de gebruiksvriendelijkheid van het eindproduct, het gebouw.
ARXlabs heeft als missie om te zoeken naar nieuwe technologieën, nieuwe concepten en nieuwe procesbenaderingen die zullen bijdragen aan betere plekken om (in) te wonen, te werken, te zorgen en te recreëren en die daarnaast kosten reducerend zijn. ARXlabs zoekt per definitie de samenwerking met andere partijen zowel binnen als buiten het speelveld van de bouw. Partijen die gemotiveerd zijn om kennis te halen, kennis te brengen, waarde-creatie over en weer.
ARXlabs wil dynamiek, voortdurend verbeteren, gedragen door alle belanghebbenden. Daarom is de verspreiding van kennis in welke vorm dan ook een belangrijk onderdeel van de formule, om zodoende een breed draagvlak te creëren.

Werkwijze

Innovatie in de bouw wordt binnen de sector snel gekoppeld aan nieuwe oplossingen voor specifieke opgaven waar we in het hier en nu mee kampen. Binnen ARXlabs hebben we echter de visie dat de bouwsector is gebaat bij het stimuleren van een aantal technologische innovatiesporen die gebruikt kunnen worden voor het oplossen van de opgaven van vandaag, maar ook die van morgen en overmorgen.

ARXlabs heeft tien kansrijke innovatiesporen gedefinieerd die de komende jaren in toenemende mate de oplossingsrichtingen gaan bepalen voor de uitdag ingen waarmee we als maatschappij te kampen krijgen.

Wij initieren zelf labs of worden door derden gevraagd labs op te zetten. Een lab wordt bevolkt door labspecifieke deelnemers, vaste partners van ARXlabs en werkstudenten.

Team ARXlabs

Alfonso Wolbert

Alfonso Wolbert

Founder | Co-Owner | Innovator | Designer

Jan Willem van de Groep

Jan Willem van de Groep

Founder | Co-Owner | Innovator | Challenger

Wilbert Ebbers

Wilbert Ebbers

General Manager | Concepten

Stendert de Vries

Stendert de Vries

Projectmanager, Funding

Contact

ARXlabs B.V.

Ruurloseweg 38, 7021 HC Zelhem | KvK 64544559

13 + 15 =

ARXlabs B.V.

Ruurloseweg 38
7021 HC Zelhem

Share