minicollege “Biomimicry”

minicollege “Biomimicry”

Er is al geruime tijd veel aandacht voor duurzaamheid. Niemand kan daar meer om heen. Ingezoomd op de bouw gaat het tegenwoordig steeds meer om “circulariteit”. Specifieker: om circulair bouwen en voor ons architecten om: “Circulair ontwerpen”.

Deze week heb ik tijdens een bijeenkomst van Lighthouse (Achterhoek) een minicollege gegeven rondom dit onderwerp aangevuld met informatie over “Biomimicry” (kijk naar de natuur hoe zij zaken regelt en problemen oplost) en “Biophylic design”:

Wij zijn naar mijn overtuiging nu op een keerpunt gekomen: in het afgelopen decennium is veel kennis op het vlak van duurzaamheid, respectievelijk duurzame technologie, ontwikkelt. Door de (vanzelfsprekende) pragmatische focus hierop is de relatie met “de mens” op de achtergrond geraakt. Bij “Biophilic design” of “Biofilie” staat de mens en haar verbinding met de natuur centraal.

ARXlabs en ARX architecten houden zich sinds lange tijd bezig met allerlei aspecten van duurzaame innovaties in de bouw. Wij vinden echter dat dit geen (PR-) doel op zich zou moeten zijn: Het is het gereedschap van de Architect. Dus niet teveel je opdrachtgever of de wereld er mee ‘lastig vallen’ maar gewoon leren en “doen”! Het dilemma is echter; je hebt als architect ook een verantwoordelijkheid naar de omgeving; Een intrinsieke motivatie (de wereld wat beter en mooier te maken). Dat is overigens heel goed te combineren met een extrinsieke motivatie (verdienmodel) voor zowel de architect als de ketenpartners en natuurlijk de opdrachtgever.

Reden genoeg om dan toch maar mijn verhaal te doen.
– wordt (dus) vervolgt… –

Alfonso Wolbert
ARX architecten
ARX labs