100% School

In het kader van de Ronde Tafelgesprekken innovatie in de bouw, waar BZK, EZ en IenM gastheer zijn en waarin overleg wordt gevoerd met de sector en de kenniswereld zijn zeven thema’s gedefinieerd voor pilots. Eén daarvan is verduurzaming van bestaande basisscholen. In opdracht van het ministerie van BZK is ARXlabs gevraagd een Innovatielab op te zetten rondom de ontwikkeling van een industriële renovatieaanpak van scholen.

Jan Willem van de Groep

Jan Willem van de Groep

Lab coördinator

8 + 2 =

100% School

In het kader van de Ronde Tafelgesprekken innovatie in de bouw, waar BZK, EZ en IenM gastheer zijn en waarin overleg wordt gevoerd met de sector en de kenniswereld zijn zeven thema’s gedefinieerd voor pilots. Eén daarvan is verduurzaming van bestaande basisscholen. In opdracht van het ministerie van BZK is ARXlabs gevraagd een Innovatielab op te zetten rondom de ontwikkeling van een industriële renovatieaanpak van scholen.

Jan Willem van de Groep

Jan Willem van de Groep

Lab coördinator

3 + 4 =

Share