IEDEREEN THUIS

De huisvesting van immigranten met of zonder status is een actueel thema. Vanuit een nijpende behoefte aan woonplekken wordt nu vooral gezocht naar ad-hoc oplossingen.

Er is echter een toenemende consensus dat het probleem rondom de opvang van vluchtelingen een structureel karakter gaat krijgen de komende decennia. Ad-hoc oplossingen volstaan dan niet meer. Daarnaast is het de vraag in hoeverre tijdelijke oplossingen bijdragen aan een duurzame gebouwde omgeving.

Ingewikkelde problemen vragen creatieve kracht. Zeker als standaardoplossingen niet afdoende blijken. Het idee is om mensen niet alleen een dak, maar een thuis te bieden. Een leefomgeving te creëren die niet gedomineerd wordt door angst en stress, maar door rust en veiligheid en in prospectief. Maar ook een omgeving die flexibel kan inspelen op een toe- en afnemende vraag naar tijdelijke huisvesting. Zou het mogelijk zijn om een structureel antwoord te geven op de problemen die met regelmaat terug zullen keren? Een oplossing die een win-win situatie creëert voor nieuwkomers, de autochtone bevolking en andere mensen die tijdelijk onderdak zoeken. Welke slimme innovatieve bouwconcepten kunnen daar een rol in spelen?
Binnen het lab wordt gezocht naar creatieve concepten die in potentie vertaald kunnen worden naar concrete fysieke producten. Kunnen er slimme combinaties gemaakt worden van bestaande uitdagingen in de gebouwde omgeving? De zoektocht gaat over flexibel bouwen en industrieel bouwen. Over groot of klein bouwen of slimme combinaties daarvan. In dit lab ontmoet volkshuisvesting de wereld van vastgoed en bouw. Er wordt vooral een beroep gedaan op creativiteit. Ideeën rondom Huisvestingsconcepten worden direct vertaald naar nieuwe producten waarbij de toeleverende industrie haar nieuwste technologieën inzet voor de uitwerking van die ideeën.

 

Alfonso Wolbert

Alfonso Wolbert

Founder | Co-Owner | Innovator | Designer

14 + 7 =

Share